Nieuwe studierichtingen!

In het schooljaar 2018-2019 breiden we onze allernieuwste studierichting, tso Techniek-wetenschappen uit met het vijfde jaar en starten we een zevende jaar bso Industriële elektriciteit.

 

Over het 5e jaar Techniek-wetenschappen…

 

Logische vooropleidingen zijn de 2e graad tso Biotechnische wetenschappen of Techniek-wetenschappen.

Dit is een theoretische studierichting.

De nadruk ligt op de studie van de wetenschappen (biologie, fysica en vooral chemie) en op het onderzoek in het laboratorium.

Wiskunde is een erg belangrijke component.

De taalcomponent bereidt voor op de praktische communicatie en op de lectuur van vakliteratuur en handleidingen.

De wiskunde is van een hoog niveau en volgt hetzelfde leerplan als in de studierichtingen Biotechnische wetenschappen en Industriële wetenschappen.

Deze richting steunt op de volgende pijlers:

– Theoretische inzichten in de biologie, de chemie en de fysica met de ondersteunende wiskundige principes en afleidingen komen aan bod. In vergelijking met wiskundige richtingen in het aso worden hier meer de toepassingen van de wiskunde in de wetenschappen beklemtoond.

– Door een ruim aanbod van laboratoriumproeven waarin de theorie getoetst wordt aan de werkelijkheid verwerf je concrete technische en praktische vaardigheden.

– Voor het verwerken van meetresultaten en het simuleren van processen zijn naast de wiskundige ook ict-vaardigheden vereist.

– De concrete maatschappelijke toepassingen en mogelijkheden van de techniek en de wetenschappen worden getoetst op hun verantwoord gebruik, rekening houdend met gezondheid, natuur en milieu.

 

Over het 7e jaar bso Industriële elektriciteit…

 

Deze specialisatie richten we in om je de mogelijkheid te geven niet alleen het diploma van secundair onderwijs te behalen, maar je verder te bekwamen in de industriële elektriciteit en elektronica.

Via deze gespecialiseerde opleiding krijg je inzicht in industriële automatiseringssystemen met de bedoeling ze te kunnen herstellen.

Je specialiseert je in onderhoud, montage en herstelling van enerzijds liften, deuren, roltrappen (mechanica, informatica, pneumatica, hydraulica), anderzijds in de energiedistributie, aandrijf- en hoogspanningstechniek.

Het is een praktijkgerichte opleiding.

Via concrete realisaties, projecten en stages verhoog je je kennis van elektronische sturings- en automatisatietechnieken.

Je leert kwaliteitsvol werk leveren met oog voor veiligheid, gezondheid en milieu.

Terug naar overzicht