Als nijverheidstechnische school vinden we het belangrijk dat we een goede relatie hebben met de bedrijfswereld. Heel wat organisaties (VDAB, Kamer van Koophandel, sectoren zoals Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid /TOFAM/Eduplus/… ) zetten initiatieven en projecten op om scholen te laten kennismaken met bedrijven en vice versa. Bij een aantal van deze projecten is de school nauw betrokken. Nu er schaarste heerst op de arbeidsmarkt, vinden bedrijven het ook vaak zinvol om een bevoorrechte positie te hebben met scholen. De leerlingen van vandaag zijn immers de werknemers van morgen.

Deze maatschappelijke trend dwingt ons als school om ons te positioneren in dit veld en te gaan uitzoeken hoe we een win-winsituatie kunnen uitbouwen voor de school en de bedrijven. Veel bedrijven bieden stageplaatsen aan voor onze laatstejaarsleerlingen. Niet zelden kunnen ze na het behalen van hun diploma bij deze bedrijven aan de slag.

Vertegenwoordigers uit de bedrijfswereld zetelen als juryleden bij de GIPs (de geïntegreerde proeven).
Via de contacten die we onderhouden met een aantal partnerorganisaties krijgen een aantal klassen ook extra opleidingskansen. Sommige leerplandoelstellingen bereiken we via praktijklessen op verplaatsing.
Zoals je merkt gebeurt er al heel wat rond de samenwerking school – bedrijfswereld. Toch geldt ook hier dat stilstaan achteruitgaan is. We kunnen uitpakken met zeer moderne werkplaatsen en machines/leermiddelen. Dit biedt heel wat mogelijkheden in het kader van de samenwerking tussen het VTI en de bedrijfswereld.

Heb je vragen of bedenkingen rond de (mogelijke) samenwerking onderwijs – bedrijfswereld, geef dan gerust een seintje aan de technisch adviseur-coördinator via paul.lauwereins@vlot.be