De leerlingenraad is een oefening in democratisch denken en handelen. Via de raad krijgen leerlingen inspraak. Op geregelde tijdstippen komen, per graad, de afgevaardigden bijeen om initiatieven te bespreken. Tijdens die vergaderingen gaan ze op zoek naar oplossingen in het belang van de gehele schoolbevolking. We voorzien vorming voor de leden van de leerlingenraad en per graad staat een leerkracht in voor de coaching.

Voor de verslagen en de ideeënbus kan je terecht op deze website http://leerlingenraad-vti-lokeren.tk/

 

leerlingenraad