De oudervereniging is een enthousiaste groep ouders die samen met het schoolteam bouwt aan het welzijn op school. Iedere ouder met kinderen op het VTI Sint Laurentius is automatisch lid van de oudervereniging.

De ouderraad organiseert de ouderwerking op school. Hij bevordert de betrokkenheid van de ouders en stimuleert de oudervriendelijkheid van de school. De ouderraad is de spreekbuis tussen de ouders enerzijds en de leerkrachten en de directie anderzijds. Hij heeft inspraak in de werking van de school via de schoolraad, denkt mee over vormende en educatieve projecten en behartigt de belangen van de leerlingen.

De ouderraad organiseert en ondersteunt activiteiten op de school. Dat gebeurt via werkgroepen. Daarbij zijn alle helpende handen van ouders, grootouders … met een warm hart voor het VTI van harte welkom.

Heb je een leuk idee? Heb je als ouder een zorgpunt voor de school? Wil je meer weten over de oudervereniging? Wens je actief deel te nemen aan de ouderwerking, als lid van de ouderraad of als vrijwilliger? Aarzel dan niet en stuur een mailtje naar onze mailbox: ouderraad@vlot.be