Ouderraad en leerlingenraad

Een opvoedingsproject kan pas succesvol zijn als het gedragen wordt door heel wat partners. Op onze school vinden we dan ook de participatie van ouders en leerlingen heel belangrijk. Deze participatie wordt gestructureerd in een ouderraad en in leerlingenraden.

zie http://vlot-vti.be/onze-partners/ouders/

en http://vlot-vti.be/onze-partners/leerlingen/

CLB

Ook het CLB is een vaste partner binnen ons leerproject waar zowel de school maar ook ouders en leerlingen op kunnen rekenen. Ook trachten we onze oud-leerlingen te volgen in hun verdere leven en worden ze jaarlijks opnieuw uitgenodigd in het VTI.

Bedrijven (zie http://vlot-vti.be/onze-partners/bedrijven/)

Tot slot vinden we het als nijverheidstechnische school vanzelfsprekend belangrijk dat we een goede relatie hebben met de bedrijfswereld en de hogescholen. De leerlingen van vandaag zijn immers de werknemers en de studenten van morgen.

Comenius

Van 2013 tot 2015 maakte onze school deel uit van het Comeniusproject European youngsters go job creating. Daarvoor werkten we samen met een Duitse, Deense en Oostenrijkse school. Via deze link kom je op de website terecht waar je foto’s, programma’s, filmpjes, producten … vindt.