Sensibilisering sociale media

Jongeren vormen een belangrijk onderdeel van de groep van sociale media gebruikers. Sociale media bieden dan ook een aantal belangrijke voordelen aan jongeren, zowel op sociaal, cognitief en educatief vlak.

Met dit gebruik van sociale media zijn ook mogelijke risico’s verbonden. Deze risico’s situeren zich voornamelijk op het vlak van privacy.

Wij vonden het omwille van die reden belangrijk om deze week een sensibiliseringsmoment in te lassen voor de leerlingen van het 1ste, 2de en 3de jaar.

De reacties waren divers, maar allemaal zeer positief.

Thumbs up, like button on white background.

(bron afbeelding: http://www.winstonwolfe.be/sociale-media-als-learning-tool/)

 

Terug naar overzicht